FILOLOGIA NORWESKA Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Od kilku lat dużym zainteresowaniem przyszłych studentów cieszą się filologie skandynawskie. Ogromna liczba kandydatów na studia na tych kierunkach nie dziwi – Szwecja i Norwegia należą do krajów najwyżej rozwiniętych w Europie, z atrakcyjnymi zarobkami i jednocześnie są położone w bliskim sąsiedztwie z Polską. Nowością w ofercie Wyższej Szkoły Języków Obcych jest filologia norweska w bardzo współczesnej, ukierunkowanej na praktykę formie. Studia te łączą dwa kluczowe elementy: intensywną naukę języka norweskiego oraz kompetencje związane z poruszaniem się w globalnym świecie biznesu i przedsiębiorczości. Dopełnieniem programu jest nauka języka angielskiego.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Praktyczna nauka języka norweskiego

– komunikacja

– fonetyka

– gramatyka praktyczna

– język pisany

-translacja

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Historia literatury norweskiej

Historia Norwegii

Wiedza o krajach skandynawskiego obszaru językowego

Język angielski

Seminarium licencjackie

Wybrane przedmioty z zakresu przedsiębiorczości:

Komunikacja interpersonalna

Innowacyjność zespołowa

Przedsiębiorczość

Kreatywność

STUDIA PRAKTYCZNE O PROFILU FILOLOGICZNO-BIZNESOWYM

Nauka norweskiego jest realizowana od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów. Język angielski nauczany jest od poziomu B1 lub B2. Oprócz zajęć w ramach praktycznej nauki języków obcych studenci realizują wykłady z wiedzy o krajach skandynawskich, literaturze i kulturze. W ramach przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości realizują zagadnienia z komunikacji interpersonalnej, innowacyjności zespołowej i kreatywności. Absolwent studiów I stopnia będzie znał dwa języki obce: norweski oraz angielski na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Zdobędzie również wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów skandynawskich, a co najważniejsze, będzie potrafił swobodnie poruszać się w wielojęzycznym środowisku biznesowym.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Nauka języka norweskiego rozpoczyna się od podstaw. Limit miejsc na studia wynosi 30 osób. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Bierzemy pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości z:

  • języka obcego nowożytnego

oraz do wyboru z:

  • matematyki
  • języka ojczystego mniejszości narodowych
  • historii
  • geografii