GRAFIKA KOMPUTEROWA Z EDYTORSTWEM

SPECJALNOŚĆ GRAFIKA KOMPUTEROWA Z EDYTORSTWEM

195 h zajęć / VI semestrów

Specjalizacja grafika komputerowa z edytorstwem skierowana jest do osób pragnących zdobyć praktyczne umiejętności związane z projektowaniem publikacji zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych (e-booki) oraz grafiki ilustracyjnej i reklamowej. Oprócz tego specjalizacja umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu poligrafii, rynku wydawniczego i reklamowego oraz projektowania stron www, dzięki czemu absolwent będzie miał szansę poznać narzędzia pozwalające mu na pracę zarówno w branży wydawniczej jak i reklamowej. Istotnym elementem procesu kształcenia będzie nauczanie podstaw edytorstwa, redakcji technicznej i składu komputerowego publikacji ze szczególnym uwzględnieniem związku komunikatów słownych (tekstu) ze stroną wizualną projektu graficznego i ilustracji. Ten aspekt, będący jednym z głównych walorów udanego projektu graficznego, jest często nieobecny w procesie edukacyjnym obejmującym kształcenie z zakresu grafiki komputerowej. Jest to jednak kluczowa kwestia decydująca często o sukcesie projektu. W programie nauczania zaplanowano zrównoważony podział na przedmioty służące z jednej strony rozwijaniu umiejętności praktycznych w zakresie grafiki komputerowej, składu i obsługi programów graficznych, z drugiej kształceniu w obszarze redakcji tekstów i edytorstwa.

  1. Grafika komputerowa (ćwiczenia)

Ćwiczenia z grafiki komputerowej umożliwią studentom zapoznanie się z podstawami projektowania oraz obsługą programów graficznych w zakresie obróbki zdjęć i projektowania graficznego, wchodzących w skład pakietu Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat). Celem zajęć jest zdobycie wiedzy z zakresu pojęć i terminów stosowanych w grafice komputerowej, jak również stopniowe rozwijanie umiejętności samodzielnego projektowania. Dzięki zajęciom studenci będą potrafili opracować własne projekty graficzne (logotypy, ilustracje, plakaty, etc.) i przygotować je do druku, jak również zaprojektować grafikę do Internetu i layout strony www.

  1. Typografia i kroje pisma (ćwiczenia)

Typografia i kroje pisma to zajęcia poświęcone projektowaniu liternictwa i typografii. Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość poznać narzędzia projektowe oraz podstawowe zasady projektowania krojów pisma. Dodatkowo poznają zagadnienia związane z historią typografii i będą potrafili posługiwać się podstawowymi pojęciami z tego zakresu. Celem ćwiczeń będzie nabycie przez studentów umiejętności praktycznego zastosowania znaków pisarskich oraz uwrażliwienie na związek tekstu i języka wizualnego.

  1. Identyfikacja wizualna (ćwiczenia)

Identyfikacja wizualna to zajęcia, dzięki którym studenci zdobędą umiejętności związane z kompleksowym tworzeniem wizerunku marki. Będą potrafili zaprojektować księgę znaku, poznają narzędzia z zakresu ux design i service design, jak również najnowsze trendy w tym obszarze projektowania. Celem części warsztatowej zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia systemu identyfikacji wizualnej, wiedzy na temat zasad projektowania znaków graficznych oraz tworzenia specyfikacji technicznej. W ramach zajęć studenci będą projektować własne kampanie reklamowe marek, produktów i eventów.

  1. Skład komputerowy publikacji (ćwiczenia)

Skład komputerowy publikacji to praktyczne ćwiczenia, których celem jest wykształcenie umiejętności projektowania wydawnictw i publikacji. Studenci będą mieli możliwość poznania zasady składu małych wydawnictw reklamowych, ulotek i folderów po duże publikacje wielostronicowe. Podczas zajęć zdobędą praktyczne umiejętności obsługi programów graficznych, a także poznają zagadnienia z zakresu technicznego przygotowania publikacji do druku. Zajęcia pozwolą im na zdobycie umiejętności samodzielnego projektowania, jak również opracowania technicznego projektu i nadzoru nad procesem produkcji.

  1. Publikacje elektroniczne (ćwiczenia)

Publikacje elektroniczne to cykl ćwiczeń, dzięki którym studenci zdobędą praktyczne narzędzia służące do projektowania e-booków oraz publikacji elektronicznych na urządzenia mobilne. Zajęcia pozwolą im na sprawne posługiwanie się programem Adobe InDesign w zakresie tworzenia publikacji interaktywnych, książek elektronicznych, jak i katalogów i prospektów reklamowych powstających z myślą o prezentacji na różnych urządzeniach elektronicznych. W tym zakresie nabędą praktyczne umiejętności projektowania złożonych publikacji, jak też elementów animowanych czy interaktywnych.

  1. Projektowanie i obsługa stron internetowych (ćwiczenia)

Ćwiczenia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętno­­­­ści posługiwania się narzędziami służącymi do projektowania stron www w zakresie tworzenia mapy strony, layoutu jak i obsługi najpopularniejszych systemów zarządzania treścią CMS, takich jak WordPress, Joomla, Drupal czy ModX. W ramach zajęć studenci będą tworzyć własny projekt strony, poznają sposoby wprowadzania i administrowania treści w systemach CMS oraz strategie zarządzania stronami firmowymi w mediach społecznościowych. 

  1. Podstawy edytorstwa (ćwiczenia)

Podstawy edytorstwa to cykl zajęć zaplanowanych w formie ćwiczeń, podczas których studenci poznają podstawowe pojęcia i terminy z zakresu edytorstwa praktycznego i naukowego. Zapoznają się z procesem produkcji publikacji, poszczególnymi etapami powstawania książki, od opracowania tekstów źródłowych, poprzez ich kompozycję, przygotowanie materiałów do druku aż po dystrybucję.

  1. Redakcja i adiustacja tekstu (ćwiczenia)

Redakcja i adiustacja tekstu to cykl zajęć, dzięki którym studenci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu redakcji i korekty materiałów tekstowych. Poznają podstawowe terminy i znaki korektorskie oraz reguły typograficzne. Szczególny nacisk położony zostanie na zdobycie wiedzy z obszaru zasad poprawności językowej i stylistycznej. Ćwiczenia mają na celu także kształcenie umiejętności praktycznych związanych z adiustacją techniczną i korektą stylistyczno-językową tekstów.

  1. Skład książki (ćwiczenia)

Redakcja techniczna książki to cykl ćwiczeń, podczas których studenci poznają najważniejsze zagadnienia związane ze składem i łamaniem publikacji. Zajęcia przybliżą im podstawowe normy redakcyjne i poligraficzne publikacji, jak również terminy z zakresu poligrafii i druku. W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektu technicznego publikacji, adiustacji technicznej wydruków próbnych oraz objętości publikacji (arkusze wydawnicze, drukarskie), technik druku i oprawy.

  1. Marketing i rynek wydawniczy (ćwiczenia)

Zajęcia z marketingu i rynku wydawniczego poświęcone będą zagadnieniom związanym ze zrozumieniem procesów promocji i funkcjonowania rynku książki – zarówno od strony projektów objętych mecenatem, jak i wydawnictw komercyjnych. Wielości podmiotów działających na rynku książki – wydawnictwa, hurtownie, księgarnie, instytucje i organizacje branżowe. Podczas zajęć omówione zostaną etapy powstawania kampanii marketingowej, strategii promocji produktu oraz współpracy z klientem.