Rekrutacja na specjalizację „Grafika komputerowa z edytorstwem”

Rekrutacja na specjalizację „Grafika komputerowa z edytorstwem” obejmuje:

  • wypełnienie i złożenie w Biurze Rekrutacyjnym WSJO, ul. Św Czesława 6; 61-575 Poznań formularza zgłoszenia (pobierz formularz), można również przesłać wypełniony i zeskanowany formularz e-mailem na adres nowe@wsjo.pl a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie.
  • rozwiązanie testu wstępnego on-line (punktacja: 1-4 punkty z testu = 1 pkt; 5-8 punktów z testu=2 pkt; 9-12 punktów z testu=3 pkt; 13-15 punktów z testu=4 pkt).
  • studenci studiów stacjonarnych otrzymują 3 punkty dodatkowo (na podstawie oświadczenia studenta)
  • osoby z niepełnosprawnością otrzymują 4 punkty dodatkowo (na podstawie przedstawionego orzeczenia o niepełnosprawności)

Kryterium uzupełniające stanowi kolejność zgłoszeń.

Nauka na specjalizacji jest bezpłatna.

Informacje o zakwalifikowaniu się do specjalizacji przesyłane będą do osób przyjętych w połowie września, wtedy też podpisana zostanie umowa o naukę na wybranej specjalizacji.

 

Test on-line do rozwiązania

Dzień dobry,

Witamy na stronie testu wstępnego dla specjalizacji Grafika komputerowa z edytorstwem

Prosimy o uważne przeczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi zgodnie z posiadaną przez Państwa wiedzą i doświadczeniem.

Proszę nie przejmować się, jeśli na jakieś pytanie nie znają Państwo odpowiedzi, test jest tylko jednym z elementów rekrutacji na specjalizację, nie przesądzającym o przyjęciu. Służy przede wszystkim określeniu Państwa wiedzy w zakresie grafiki komputerowej i dostosowania programu.

Po rozwiązaniu testu będzie możliwe pobranie zaświadczenia z uzyskanym wynikiem. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www (link do strony informacyjnej).

Powodzenia!

PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO (bez polskich znaków)
PROSZĘ PODAĆ SWÓJ E-MAIL
1. Program CorelDraw służy do przygotowania:
2. Do czcionki szeryfowej należy font:
3. W skrócie CMYK litera "K" oznacza kolor:
4. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki to numer:
5. COREL PHOTO PAINT jest programem do:
6. Format grafiki rastrowej to:
7. Jakich trzech kolorów podstawowych używa się do wyświetlania obrazu na monitorze:
8. Adobe Photoshop to:
9. Powiększenie zdjęcia o wymiarach 640 x 480 do rozmiaru 1024 x 768 spowoduje:
10. GIMP to:
11. Do podstawowych parametrów dotyczących obróbki grafiki należą:
12. Ustawiając składowe R=0, G=0, B=0 uzyskamy w efekcie kolor:
13. Skrót DPI oznacza:
14. Do formatu grafiki wektorowej należy:
15. Nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich to: