O PROJEKCIE

 

Projekt „Zintegrowany program rozwoju WSJO” jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego (WSJO) do 30.11.2021 r. poprzez realizację zintegrowanego programu obejmującego:

A. dostosowanie i realizację programów kształcenia na kierunku: filologia, poprzez wprowadzenie na studiach I stopnia dwóch nowych specjalności:
– filologia norweska z elementami przedsiębiorczości
– filologia szwedzka z elementami przedsiębiorczości

a także nowej specjalizacji:
– grafika komputerowa z edytorstwem

co odpowiada aktualnym potrzebom społeczno-gospodarczym.

B. podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju przez 120 studentów Uczelni (96 kobiet i 24 mężczyzn) studiujących na ostatnich 4 semestrach studiów I stopnia lub ostatnich 2 semestrach studiów II stopnia w obszarach:
– przedsiębiorczość
– komunikacja

C. wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 710 531,12 zł
w tym ze środków europejskich: 2 355 088,29 zł
z dotacji celowej: 355 442,83 zł
wkład własny wynosi: 83 830,87 zł